Image1
 


Z przyjemnością przedstawiam Państwu Biuro Brokerskie „HM Consulting”.  Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym działającym na rynku od 2000 roku. Domeną i profesją „HM Consulting“ jest obsługą dużych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów prawa zamówień publicznych.     

             Każdy rok naszej działalności to ciągły rozwój wiedzy i doskonalenie naszej instytucji. Sukces jaki osiągnęliśmy,  zawdzięczamy głównie pomysłowości i otwartości na zmieniające się oczekiwania oraz potrzeby Klientów. Specjalizujemy się w programach ubezpieczeń majątkowych, finansowych, komunikacyjnych (flota), ubezpieczeń na życie oraz w gwarancjach ubezpieczeniowych.   Reprezentujemy interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikujemy  ryzyko, doradzamy w zakresie ubezpieczeń, uczestniczymy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody), oraz administrujemy umowami ubezpieczenia.

         Celem naszej działalności jest ochrona interesów gospodarczych naszych klientów. Realizujemy ją przez ograniczenie i eliminację zagrożeń występujących w działalności gospodarczej oraz opracowanie indywidualnego programu ochrony ubezpieczeniowej   z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez firmę działalności.

         Status brokera daje pełną swobodę działania, stwarza możliwości dotarcia do każdego produktu ubezpieczeniowego, negocjowania warunków i stawek. Osoby, które zdecydują się skorzystać z pomocy brokera, a następnie za jego pośrednictwem dokonują zakupu polisy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Oferujemy pełną usługę brokerską:

  • Świadczymy usługi doradztwa w sferze ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz w zakresie prawa ubezpieczeniowego.
  • Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem, opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeniowe, dobierając najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia dla naszego Klienta.
  • Reprezentujemy Klienta w kontaktach z ubezpieczycielami.
  • Pomagamy w wyborze ubezpieczyciela, negocjacjach z zakładami ubezpieczeniowymi.
  • Pośredniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia.
  • Prowadzimy profesjonalną administrację ubezpieczeniową.
  • Aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji zaistniałych u Klienta szkód ubezpieczeniowych.
  • Prowadzimy ciągłą obserwację rynku ubezpieczeniowego, na którą składa się ocena i badanie rynku oraz ocena kondycji zakładów ubezpieczeń i jakości proponowanych przez nie produktów finansowych.


           Zatrudniamy osoby o najwyższych kwalifikacjach z wykształceniem prawniczym i ekonomicznym. Dodatkowym aspektem jest doświadczenie w obsłudze podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych. Takie wyselekcjonowane podejście gwarantuje Naszym Klientom profesjonalną i wysoce prestiżową obsługę, a także rosnące zaufanie coraz to nowych Klientów. Działamy jako doradca ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klienta.