Skip to content

Istotą ubezpieczeń jest gwarancja towarzystwa ubezpieczeniowego, że za zapłatę ustalonej kwoty (składki), zostanie wypłacone odszkodowanie (pokrycie strat, zadośćuczynienie, itp) w ramach zakresu zawartego ubezpieczenia.
Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają odpowiednie procedury likwidacji szkód np. procedurę zgłaszania wypadku ubezpieczeniowego (termin, forma), sposobu powoływania rzeczoznawców określających rozmiar szkody, zgromadzenia dokumentów uzasadniających roszczenia odszkodowawcze. Powoduje to czasem problemy w otrzymaniu lub uzyskaniu odszkodowania w odpowiedniej wysokości.

HM Consulting oferuje kompleksową pomoc w procesie likwidacji szkód – od zgłoszenia szkody – poprzez ustalenie roszczeń i zgromadzenie dokumentacji – do wypłaty odszkodowania. Naszym klientom usługę tą oferujemy bezpłatnie.