Skip to content

Naszym obowiązkiem jest identyfikacja oraz rozeznanie wszystkich rodzajów ryzyk które towarzyszą prowadzonej działalności gospodarczej, pomiar i ocena prawdopodobieństwa jego wystąpienia, a także określenie rozmiarów przewidywanych strat.

Celem naszej analizy jest jak najpełniejsze wskazanie wszystkich elementów świadomych ryzyka, które będzie stanowiło bazę zarówno do zastosowania właściwych środków prewencyjnych jak i właściwych form jego finansowania.
Wszystkie te elementy maja istotny wpływ na przyjęcie odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń oraz wysokość składki naszych Klientów.
W tym zakresie posługujemy się hierarchizacją ryzyk.